Công nghiệp hoá là gì? Mục đích của công nghiệp hóa hiện đại hóa

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là mục tiêu hàng đầu trong công cuộc phát triển kinh tế của nước ta. Tạo điều kiện để phát triển lực lượng sản xuất, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống. Vậy công nghiệp hóa là gì? Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá rõ hơn qua bài viết sau đây nhé!

Công nghiệp hóa là gì?

Trong tiếng anh, công nghiệp hóa được viết là Industrialization

Công nghiệp hóa là quá trình chuyển dịch từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp, lấy công nghiệp làm chủ đạo. 

Hay nói cách khác, công nghiệp hóa là quá trình thay đổi từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh công nghiệp; từ xã hội nông nghiệp sang xã hội công nghiệp. 

công nghiệp hoá là gì
Công nghiệp hóa là gì?

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì?

Khái niệm công nghiệp hóa là gì đã được mình giải thích rất rõ ở trên, vậy còn hiện đại hóa là gì?

Hiểu đơn giản, hiện đại hóa là việc ứng dụng những thành tựu khoa học hiện đại, tiên tiến vào quá trình sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế xã hội. 

Như vậy, có thể hiểu công nghiệp hóa hiện đại là quá trình chuyển đổi cơ bản và toàn diện các hoạt động kinh tế sử dụng sức lao động thủ công sang nền kinh tế sử dụng sức lao động phổ thông ứng dụng những thành tựu công nghệ, phương pháp hiện đại nhằm nâng cao năng suất lao động. 

Ví dụ về công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam trong một số lĩnh vực: 

 • Lĩnh vực chăn nuôi: Xây dựng hệ thống chuồng khép kín, ứng dụng hệ thống làm mát chuồng, dùng vòi uống nước, máng ăn tự động, xử lý chất thải bằng đệm lót sinh học,… để chăn nuôi gia súc, gia cầm. 
 • Lĩnh vực nông nghiệp: Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật mà người nông dân có nhiều giống lúa mới có chất lượng cao, năng suất tốt giúp cải thiện chất lượng cuộc sống,… Ngoài ra, nhiều khu vực còn ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp như: tưới phun mưa, tưới nước nhỏ giọt kết hợp với quá trình bón phân qua nước nhờ ứng dụng công nghệ NETTAFIM,… 
 • Trong cuộc sống: Rất nhiều các thiết bị hiện đại được phát minh và sử dụng phổ biến trong cuộc sống thường ngày như: máy hút ẩm, điều hòa,… 
 • Trong y tế: Nhiều kỹ thuật hiện đại, tiên tiến đã được ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị bệnh, giúp người dân chữa bệnh rẻ hơn so với đi nước ngoài điều trị như: truyền máu song thai, ghép phổi, chẩn đoán và điều trị ung thư,… 
công nghiệp hoá là gì
Thế nào là công nghiệp hóa hiện đại hóa?

Các loại hình của công nghiệp hóa

Công nghiệp hóa được chia thành 2 nhóm lớn: 

 • Công nghiệp hóa truyền thống: Đây là nền công nghiệp hóa cổ điển diễn ra từ khoảng cuối thế kỉ XVIII – giữa thế kỉ XX tại các nước phương Tây. 
 • Công nghiệp hóa kiểu mới: Được thực hiện từ giữa những năm 60 của thế kỉ XX – hiện nay. 

Hiện tại, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều lựa chọn con đường công nghiệp hóa kiểu mới. Lý do chủ yếu là hình thức này vừa rút ngắn thời gian phát triển lại phù hợp với nền kinh tế mới, phù hợp với sự phát triển bền vững của thời đại. 

Tác động của công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? 

Vai trò, mục đích của công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Công nghiệp hóa, hiện đại hóa có vai trò vô cùng to lớn đối với sự phát triển toàn diện của nền kinh tế đất nước. Cụ thể như sau: 

 • Tạo điều kiện để thúc đẩy sự phát triển của các lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Từ đó, giúp phát triển nền kinh tế chung của đất nước, giải quyết vấn đề thất nghiệp, tăng thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. 
 • Tạo ra và phát triển các lực lượng sản xuất mới, củng cố cho các mối quan hệ xã hội và tăng cường mối quan hệ giữa các giai cấp như: tri thức, công nhân và nông dân. 
 • Tạo tiền đề hình thành nên văn hóa mới, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
 • Tạo cơ sở vật chất, kỹ thuật để phát triển nền kinh tế tự chủ, độc lập. Đồng thời, tạo điều kiện hội nhập vào nền kinh tế thế giới, tăng cường quốc phòng và củng cố an ninh quốc gia. 
công nghiệp hoá là gì
Phát triển đất nước, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân

Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa hiện đại hóa thời kỳ đổi mới

Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới

Đó là cải biến nước ta trở thành một nước công nghiệp có cơ sở vật, kỹ thuật hiện đại; quan hệ sản xuất tiến độ, cơ cấu kinh tế hợp lý để phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, mức sống của nhân dân cao, quốc phòng và an ninh vững chắc, dân chủ, dân giàu, nước mạnh, công bằng và văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Để thực hiện được điều đó, Đảng và Nhà Nước ta đã xác định được mục tiêu chủ chốt, quan trọng nhất là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kết hợp với phát triển nền kinh tế tri thức nhằm sớm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đưa nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại. 

Quan điểm của Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra những quan điểm chủ chốt như sau: 

 • Công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa kết hợp với phát triển nền kinh tế tri thức. Đồng thời nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ tài nguyên – môi trường. 
 • Công nghiệp hóa – hiện đại hóa gắn liền với mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập nền kinh tế thế giới. 
 • Lấy nguồn lực con người làm nhân tố cơ bản, làm tiền đề cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. 
tầm quan trọng của con người trong quá trình phát triển đất nước
Con người là yếu tố căn bản, có vai trò quan trọng
 • Khoa học & công nghệ phải là nền tảng, là động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
 • Phát triển nhanh & bền vững; tăng trưởng nền kinh tế phải đi đôi với phát triển nền văn hóa; thực hiện chủ trương tiến bộ và công bằng trong xã hội. 

Vì sao công nghiệp hóa hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức?

Khi đã hiểu rõ công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì, chúng ta thấy Đảng và Nhà nước luôn nhấn mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa bắt buộc phải gắn liền với nền kinh tế tri thức. Vậy kinh tế tri thức là gì? Vì sao Đảng và Nhà nước lại coi đó là trọng tâm của sự phát triển?

Kinh tế tri thức là nền kinh tế mà trong đó tri thức giữ vai trò quan trọng, quyết định nhất đối với sự phát triển của kinh tế, là tiền đề để tạo ra của cải và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong nền kinh tế tri thức, những ngành kinh tế có tác động mạnh đến sự phát triển chung của đất nước là các ngành dựa nhiều vào tri thức và ứng dụng các thành tựu khoa học – kỹ thuật hiện đại. 

Như chúng ta biết, phát triển đất nước theo chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa là ứng dụng công nghệ, ứng dụng những thành tựu khoa học hiện đại vào sản xuất và quản lý nền kinh tế. Vậy thử hỏi nếu như con người – những người trực tiếp tạo ra giá trị vật chất cho xã hội mà không có tri thức, không có kiến thức thì làm sao có thể ứng dụng những thành tựu đó vào thực tiễn?

Tri thức đóng vai trò cực quan trọng, tác động trực tiếp đến con người trong lực lượng sản xuất theo chiều hướng hiện đại. Nhờ có tri thức, con người có thể dễ dàng thích nghi và vận hành tốt những trang thiết bị hiện đại; có thể giải quyết tốt những vấn đề phức tạp trong sản xuất và cuộc sống. 

Hơn nữa, do sự đổi mới của khoa học, của trang thị biệt sản xuất đòi hỏi con người phải thường xuyên học tập, trau dồi các kỹ năng quan trọng nếu như không muốn bị đào thải khỏi quá trình đó. 

tầm quan trọng của nền kinh tế tri thức
Nền kinh tế tri thức phải gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Như vậy, tri thức cũng có thể coi là một yếu tố của lực lượng sản xuất, góp phần phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, nhờ có tri thức mà con người có thể nắm bắt và truyền đạt thông tin tốt hơn, thúc đẩy sản xuất phát triển, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển xã hội bền vững hơn. 

Trách nhiệm của người dân trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 • Cần phải có nhận thức đúng đắn về tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
 • Tìm hiểu, lựa chọn những sản phẩm có tính cạnh tranh cao, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế. 
 • Học hỏi, tiếp thu, ứng dụng những thành tựu khoa học hiện đại vào sản xuất. 
 • Không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ học vấn để có thể đáp ứng các yêu cầu của nhân lực trong công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa. 

Bài viết tham khảo: Chủ ngữ là gì? Vị ngữ là gì? Cách xác định đúng chủ ngữ và vị ngữ

Mong rằng với những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ khái niệm công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì. Đồng thời cũng nắm vững những tác động to lớn của chúng đối với sự phát triển lâu dài, bền vững của đất nước. 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *