Scrum là gì? Agile là gì? Bạn biết gì về mô hình Agile & Scrum?

Trong những năm gần, Scrum và Agile được đề cập đến khá nhiều trong lĩnh vực công nghệ thông tin và phát triển phần mềm ứng dụng. Vậy Scrum là gì, Agile là gì mà nhiều doanh nghiệp là muốn áp dụng chúng vào dự án đến vậy? Hãy cùng supperclean.vn khám phá điều đó ngay trong bài viết này.

Agile là gì?

Agile là dạng ngắn gọn của cụm từ tiếng Anh “Agile Software Development”. Mô hình Agile là một phương pháp nhằm phát triển phần mềm linh hoạt hơn, đây là một hướng tiếp cận cụ thể và hiệu quả cho việc quản lý dự án phần mềm. Nó bao gồm một quá trình làm việc tương tác và tích hợp để có thể đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng càng nhanh càng tốt.

scrum là gì
What is Scrum?

Scrum là gì?

Mô hình Scrum là một quy trình phát triển sản phẩm dựa theo phương pháp Agile và được xây dựng hoàn thiện trên thuyết thực nghiệm. Scrum là khung làm việc để phát triển, chuyển giao cũng như duy trì các sản phẩm phức tạp theo phương pháp lặp và tăng trưởng.

Trong Scrum, mọi công việc sẽ được thực hiện bởi “Nhóm Scrum” thông qua từng phân đoạn được lặp đi lặp lại liên tiếp nhau và được gọi là Sprint. Mỗi Sprint sẽ có độ dài cố định nhưng thời gian thường không quá 1 tháng. Đầu mỗi Scrum, nhóm sẽ lên kế hoạch cụ thể cho 1 Sprint. Công việc đã được lên kế hoạch sẽ được các thành viên trong nhóm nhận vào mỗi buổi Daily. Sau mỗi Sprint thì nhóm phát triển sẽ đưa ra một phần tăng trưởng. Khi 1 sprint vừa kết thúc thì 1 sprint mới sẽ được bắt đầu ngay sau đó.

Trong mô hình Scrum, công việc thực hiện bởi nhóm Scrum thường bao gồm 3 vai trò như sau:

 • Product Owner (Người có quyền sở hữu sản phẩm)
 • Scrum Master (Người đứng đầu Scrum Team)
 • Nhóm phát triển dự án

Bài viết tham khảo: Bait là gì? các ý nghĩa của từ “bait” mà bạn cần biết

Scrum Master là gì?

Scrum Master là một vai trò vô cùng quan trọng trong mô hình Scrum gồm có: Client, Product Owner và các Scrum Team Member (thành viên nhóm Scrum). Scrum Master là người nắm giữ nhiệm vụ lớn nhất trong việc định hướng cũng như giúp đỡ các thành viên trong nhóm có thể hiểu được lý thuyết, các kỹ thuật thực hành, quy tắc cũng như các giá trị của Scrum.

Đồng thời, Scrum Master cũng là người sẽ giúp nâng cao hiệu suất làm việc của cả nhóm thông qua từng Sprint nhằm đảm bảo sản phẩm đến tay khách là hoàn hảo nhất để kế hoạch thành công mỹ mãn.

Bạn biết gì về mô hình Agile và Scrum?

scrum là gì
Mô hình Agile Scrum

Quy trình Scrum được vận hành như thế nào?

 • Product backlog: Là danh sách ưu tiên các chức năng hoặc đầu ra khác của dự án. Có thể hiểu nó giống như danh sách yêu cầu của dự án.
 • Product Owner: Người chịu trách nhiệm việc sắp xếp độ ưu tiên cho từng hạng mục sản phẩm trong product backlog dựa trên các giá trị do chính Product Owner định nghĩa. 
 • Sprint backlog: Đây là bản kế hoạch cho một dự án sprint, là kết quả trong buổi học kế hoạch. Cùng với sự kết hợp và hỗ trợ của Product Owner, nhóm sẽ phân tích các yêu cầu dựa theo độ ưu tiên từ cao xuống thấp nhằm hiện thực hóa các hạng mục công việc trong product backlog dưới dạng danh sách. Product Owner là người tạo ra product backlog với đầy đủ các yêu cầu của dự án với các hạng mục được sắp theo thứ tự ưu tiên. Trong khi đó, đội sản xuất sẽ thực hiện việc hiện thực hóa dần dần các yêu cầu khác của Product Owner với quy trình lặp đi lặp lại các giai đoạn từ 1 cho đến 4 tuần làm việc được gọi là sprint với đầu vào là những hạng mục trong product backlog còn đầu ra là các gói phần mềm đã hoàn chỉnh và có thể chuyển giao ngay lập tức. Đội sản xuất sẽ cùng họp lại với Product Owner để lập kế hoạch cụ thể cho từng sprint. Kết quả của buổi lập kế hoạch này phải là những sprint backlog có chứa các phần công việc cần làm trong xuyên suốt 1 sprint.
scrum là gì
Quan hệ giữa product owner trong nhóm Scrum

Các sprint sẽ được lặp lại liên tục cho tới khi nào các hạng mục trong product backlog được hoàn thiện thì thôi. Trong suốt quy trình này, nhóm sẽ phải cập nhật sprint backlog thường xuyên và thực hiện công việc họp hằng ngày để có thể chia sẻ tiến độ trong công việc cũng như các vướng mắc gặp phải trong quá trình làm việc cùng nhau. Đặc biệt, nhóm được trao quyền để có thể tự quyết định và tổ chức công việc của mình sao cho hoàn thành công việc trong sprint đúng tiến độ đã được giao. 

Khi kết thúc sprint, nhóm sẽ tạo ra các gói phần mềm với các chức năng hoàn chỉnh, sẵn sàng để chuyển giao cho khách hàng. Buổi họp tổng kết sprint ở cuối mỗi sprint sẽ giúp khách hàng thấy được nhóm Scrum đã chuyển giao những gì, còn tồn đọng vấn đề gì cần phải làm hoặc còn gì phải thay đổi hay cải tiến không. Sau khi kết thúc việc đánh giá sprint, scrum master và nhóm sẽ cùng tổ chức họp rút kinh nghiệm để tìm kiếm cách cải tiến trước khi sprint tiếp theo được bắt đầu. Điều này sẽ giúp nhóm liên tục được học hỏi kiến thức mới và trưởng thành qua từng sprint.

Đặc trưng của quy trình Agile là gì?

 • Tính lặp lại (Iterative)

Các dự án được thực hiện trong các phân đoạn sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần và mỗi phân đoạn này thường có khung thời gian ngắn từ 1 đến 4 tuần. Ở mỗi phân đoạn, nhóm phát triển sẽ phải thực hiện đầy đủ các công việc như thiết lập kế hoạch, phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai, kiểm tra thử (với nhiều mức độ khác nhau) để có thể cho ra các phần nhỏ của sản phẩm.

Các phương pháp Agile thường được phân chia mục tiêu thành các phần nhỏ hơn với quá trình lập kế hoạch đơn giản và tối ưu nhất có thể và không thực hiện việc lập kế hoạch trong dài hạn.

 • Tính tiệm tiến (Incremental), tính tiến hóa (Evolutionary)

Ở cuối của mỗi phân đoạn, nhóm phát triển sẽ cho ra các phần nhỏ của sản phẩm cuối cùng. Mặc dù chỉ là phần nhỏ nhưng lại đầy đủ, có khả năng chạy ổn, được kiểm thử vô cùng cẩn thận và có thể sử dụng ngay. Theo thời gian, phân đoạn này được tiếp nối phân đoạn kia, các phần chạy được sẽ được tích lũy lớn dần lên cho đến khi toàn bộ yêu cầu của khách hàng được thỏa mãn.

Agile
Quy trình hoàn chỉnh của Agile
 • Tính thích nghi (Adaptive)

Do các phân đoạn chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn và việc lập kế hoạch cũng được điều chỉnh thường xuyên nên các thay đổi trong quá trình phát triển đều phải được đáp ứng theo cách nhanh nhất. Theo đó, các quy trình Agile thường thích ứng tốt với các thay đổi.

 • Nhóm tự tổ chức và liên chức năng

Nhóm Agile thường có cấu trúc là liên chức năng và tự tổ chức. Theo đó, các nhóm này sẽ tự thực hiện phân công công việc mà không cần dựa trên các mô tả cứng về chức danh hay làm việc dựa trên một sự phân cấp rõ ràng bên trong tổ chức.

Nhóm tự tổ chức có nghĩa là nó đã được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết cho việc phát triển các phần mềm, do đó nó có thể được trao quyền để tự đưa ra quyết định, tự quản lý cũng như tổ chức lấy công việc của mình để đạt được hiệu quả cao nhất.

 • Quản lý quá trình thực nghiệm (Empirical Process Control)

Các nhóm Agile sẽ đưa ra các quyết định dựa trên nền tảng dữ liệu thực tiễn thay vì phải tính toán lý thuyết hay các tiền giả định. Nói 1 cách đơn giản, Agile có nhiệm vụ là rút ngắn vòng đời phản hồi để có thể dễ dàng thích nghi và gia tăng sự linh hoạt. Theo thời gian, các chiến lược này sẽ tiến đến trạng thái tối ưu, nhờ đó nhóm sẽ kiểm soát được tiến trình và nâng cao năng suất lao động.

 • Giao tiếp trực tiếp với khách hàng (face to face communication)

Về những yêu cầu của khách hàng, Agile khuyến khích nhóm phát triển trực tiếp trao đổi với khách hàng để có thể hiểu rõ hơn về cái mà khách hàng thực sự đang cần thay vì phụ thuộc vào các loại văn bản, như vậy sẽ thiếu kết nối và sản phẩm đến tay khách hàng sẽ không được hoàn hảo nhất.

Trong giao tiếp nội bộ giữa các thành viên trong nhóm phát triển với nhau, thay vì chỉ là một lập trình viên thực hiện việc mã hóa cùng một kỹ sư thực hiện các bước thiết kế giao tiếp với nhau thông qua bản thiết kế thì cần có sự giao tiếp với tất cả mọi người để hiểu ý tưởng của nhau hơn.

trao đổi công việc
Chủ động trao đổi trực tiếp với khách hàng
 • Phát triển dựa trên giá trị đích thực (value based development) 

Một trong các nguyên tắc cơ bản và quan trọng nhất của Agile đó chính là “phần mềm chạy tốt là thước đo chính xác của tiến độ”. Nguyên tắc này sẽ giúp nhóm loại bỏ được các công việc không quan trọng và không trực tiếp mang lại giá trị đích thực cho sản phẩm.\

Bài viết tham khảo: Chữ cái tiếng anh nào mà nhiều người thích nghe nhất? Giải Brain out

Hy vọng qua bài viết này của chúng tôi bạn đã hiểu được Scrum và Agile là gì cũng như những vấn đề chính xoay quanh mô hình Agile và quy trình Scrum trong các dự phát triển phần mềm hiện nay tại các công ty công nghệ thông tin.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *